Robert Cieślak

 
2014-04-18 11:45:43

Robert Cieślak, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – literaturoznawca. Autor między innymi książki „Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych”. Kierownik Zakładu Polskiego Systemu Medialnego w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2001 redaktor naczelny „Głosu Szczecińskiego”.

Logotypy sponsorów, organizatora i partnerów.